INCA, spol s.r.o.

Dopravní projektování

 • Místní komunikace

 • Účelové komunikace

 • Pěší komunikace a cyklistické stezky

 • Zklidňování dopravy

 • Statická doprava – odstavné a parkovací plochy

Mezi další činnost patří:

 • Dopravní průzkumy

 • Sčítání dopravy

 • Pasport dopravního značení


Pasportizace stavebních objektů

 • Vstupní posouzení stavu správy nemovitostí

 • Komplexní analýza systému správy nemovitostí

 • Pasportizace a inventarizace majetku

 • Digitalizace a zanesení pasportních dat do informačního systému

 • Metodika a školení

 • Projekční a projektová činnost

Reference:

Pasportizace objektů ČSOB

Pasportizace objektů České Pošty, s.p.

Pasportizace objektů Vězeňské služby

Pasportizace objektů Nemocnice Přerov

Dotace z fondů EU

 • Vyhledání vhodného dotačního programu

 • Příprava projektového záměru

 • Konzultace projektového záměru

 • Administrace projektu po celou dobu jeho realizace

 • Příprava výběrových řízení

 • Příprava zpráv o udržitelnosti


Kontakt

Ing. Michal Uhlař

jednatel společnosti


Telefon: +420 737 129 976

email: michal.uhlar@in-ca.cz


Ing. Luisa Uhlařová

Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ČKAIT 1103397

Telefon: +420 777 554 757

email: luisa13@email.cz


INCA spol. s r.o.

IČ: 62416545

DIČ: CZ 62416545

Bankovní spojení: FIO Banka, a.s.

Číslo účtu: 2800273217/2010

Datová schránka: bjibun3Sídlo společnosti:

Minská 545/10

Praha - Vršovice

101 00


Doručovací adresa Ostrava:

Ludvíka Podéště 1928/9

Ostrava - Poruba

708 00